Lasgroep ZuidHallo

Lasgroep Zuid in het nieuws

Hier vind je nieuwsitems, die betrekking hebben op Lasgroep Zuid in het algemeen of interessant zijn voor de leden in het bijzonder.
Als je zo'n item tegenkomt en dat wilt delen met de andere leden stuur dan een mailtje met de link of gescande tekst naar de webmaster.


Laswedstrijd VMBO leerlingen succesvol

Woensdag 8 maart kwamen de kandidaten voor de laswedstrijd met hun leraren weer samen in het lascentrum van Suma aan de Hallenstraat 10 te Bladel. Ze melden zich tijdig, zodat ze na enige instructie eerst een uurtje kennis konden maken met de lasapparatuur. Na de gebruikelijke gewenningsperiode kon voorzitter Piet Matheij van Lasgroep Zuid ieder officieel welkom heten en de kandidaten veel succes wensen met de wedstrijd.
De wedstrijd werd gelast in drie lasprocessen, te weten Mag-lassen, Tig-lassen en Bmbe-lassen. Voor elke categorie hadden zich kandidaten aangemeld. Echter voor het Tig-lassen was er maar 1 kandidaat. Na het welkom van de voorzitter moesten de kandidaten hun voorgehechte laswerkstuk aanbieden bij de keurmeesters hr de Lange en Hr Schellens, beide officiële beoordelaars van NIL. De heren beoordelen de werkstukken precies volgens de norm van het NIL. Bij een voldoende eindcijfer (boven 6) geeft het NIL de kandidaten een vrijstelling voor het diploma en hoeft de kandidaat alleen nog het theorieexamen te maken.

Na dit sein konden de kandidaten beginnen aan de wedstrijd en moesten de begeleiders en aanwezige meegekomen ouders zich verplaatsen naar de kantine boven. De lassers konden zo ongestoord hun werkstuk aflassen.

Na twee uren lassen kwamen de eerste lassers met hun gelaste werkstuk uit de cabine en konden ze op hun gemak hun werkstuk schoon gaan maken. Omstreeks 15:15 uur verzamelde Piet Matheij de kandidaten, begeleiders en aanwezigen voor de excursie naar de kachelfabriek BARBAS. Voorzitter Piet Matheij had in overleg met de werkplaatschef Mark Spijkers van BARBAS deze excursie kunnen regelen. Voor zowel de leerlingen als de leraren en ouders een echte eye-opener. Het bedrijf is een voorbeeld in de metaalverwerkende industrie. Het is dan ook fijn dat we daar te gast konden zijn.

Na deze voortreffelijke excursie gingen de kandidaten weer richting laslokaal waar de NIL beoordelaars de werkstukken nauwkeurig hadden beoordeeld. Zo kon de voorzitter Piet Matheij dan ook de volgende uitslag bekend maken:
Als winnaar van de wedstrijd werd M. van Kemenade van het Fioretticollege naar voren gevraagd. Op de tweede plaats werd D. Driessen van het Procollege naar voren gevraagd. En als derde werd S. Lausberg van het Dendroncollege naar voren gevraagd. Door het NIL werd besloten dat M. van Kemenade en D.Driessen Lasgroep Zuid vertegenwoordigen bij de landelijke wedstrijd op 31 maart in Nieuwegein.

De gebruikelijke prijs voor de wisselbeker ging dit jaar naar de twee lassers van het Procollege en hun begeleider Hr. Rietveld kon met een brede glimlach de trofee in ontvangst nemen.

Nadat Piet Matheij de sponsors VLH uit Hapert, VVS uit Deurne en Suma in de persoon van Peter Manders bedankte, willen we ook het NIL bedanken voor de medewerking aan het welslagen van de wedstrijd.

lwb17(1) lwb17(2) lwb17(3) lwb17(4) lwb17(5) lwb17(6)