De Contente Mens is het beeldje, dat het symbool is voor onze Lasgroep Zuid,
als dank voor een presentatie en of lezing voor onze leden.

De contente mens
Hij is niet tegen het nieuwe,
niet tegen de vooruitgang,
niet tegen de aardse geneugten
doch is tegelijk levenswijs.
Het leven zowel als zijn aard maakte
hem enigermate filosofisch berustend.
Hij laat zich niets wijsmaken,
verwacht niet te veel,
doch verheugt zich over het goede om hem heen
en dat alles vormt zijn tevreden zijn, zijn content zijn.

Dit beeldje spreekt een typische Brabantse gedachte uit en is leidend voor de gedachten van onze Lasgroep Zuid.

Uw voorzitter,
Piet Matheij